Để  thấy được sự khác biệt giữa các lens anamorphic , các chuyên gia đã quyết định thực hiện màn test trên các camera RED và ARRI .Hãy xem và cảm nhận nhé.

Cineovision / JDC 

24mm T1.4

35mm T1.4

40mm T1.6

50mm T1.4

85mm T1.6

 

Angenieux Optimo Anamorphic Zoom

30-72mm As2 T4 (focal lengths used: 35mm, 50mm, 72mm)

 

Kowa Prominar Anamorphic 35 BS

32mm T2.3 (with wide angle adapter .8)

40mm T2.3,

50mm T2.3, 

75mm T2.8,

100mm T2.8

 

Cooke Anamorphic /i

32mm T2.3

40mm T2.3

50mm T2.3

75mm T2.3

100mm T2.3

Vantage Hawk C-Series

35mm T2.2

50mm T2.2

75mm T2.3

100mm T3

Vantage Hawk V-Lite

28mm T2.2

35mm T2.2

55mm T2.2

80mm T2.2

110mm T3

Theo Mu2pro