(*) Báo giá trên chưa bao gồm đầy đủ  thiết bị . Nếu thiết bị bạn tìm không  có  trong báo giá xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.  https://hanoilens.com.vn/lien-he/

Bảng giá thuê đồ tại Hà Nội